Log in

ZABORAVLJENA LOZINKA

 

eFiskalizacija

Srbiji predstoje zakonske izmene i uvođenje savremenijeg modela fiskalizacije.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Budiefiskalizovan.gov.rs, novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja,

putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo,

izdavati fiskalni račun sa QR kodom.

 

Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon.

Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga,

mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

 

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava. Ti elementi su:

- procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR);

- elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR);

- bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a).

Uz to, obvezniku fiskalizacije ostavljena je mogućnost da, ukoliko ima kapaciteta, samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe

svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

ŠTA JE UOPŠTE VIRTUELNI PFR I KADA SE KORISTI?

Virtuelni PFR je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i koji je besplatan za korišćenje.

Poreski obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR samostalno isključivo u onlajn prodaji, dok u maloprodaji u objektu ima mogućnost

da koristi virtuelni PFR uz obavezu da ima minimalno jedan LPFR po prodajnom objektu. Za virtuelni PFR bezbednosni element je fajl

koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki virtuelni PFR.

DO KADA GRAĐANI MORAJU DA PREĐU NA NOVI MODEL?

Trancizioni period će početi 1. novembra 2021. godine. Od tada će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije.

Ukoliko jedan prodajni objekat uđe u tranzicioni period, obaveza je da svi fiskalni uređaji u tom objektu budu u istom statusu.

Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije će biti produžen tako da će obveznici fiskalizacije biti u obavezi da u potpunosti

pređu na novi model do 30. aprila 2022. godine.

 

KAKO ODABRATI FISKALNI UREĐAJ?

Građani imaju na raspolaganju širok dijapazon mogućih uređaja. U skladu sa svojim poslovnim potrebama, poreski obveznik se može opredeliti

kako za hardverski fiskalni uređaj - kasa, tablet, mobilni telefon, tako i za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Poreski obveznici sa malom frekvencijom izdavanja fiskalnih računa po danu, se mogu na primer opredeliti za rešenje koje podrazumeva tablet,

na kome treba instalirati softver za kasu, lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element. Potreban je i običan ili termalni štampač.

"Napominjemo da fiskalni obveznik može da koristi postojeći, ali nadograđen fiskalni uređaj, ukoliko je kao takav dobio odobrenje Poreske uprave.

Na takav uređaj je neophodno instalirati novi hardverski ili softverski lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element u vidu kartice

ili fajla", navodi se na zvaničnom sajtu.

Ukoliko obveznik nabavi potpuno novi uređaj, u kome se već nalazi softverski ili hardverski procesor i integrisani štampač, onda mu je neophodan

još samo bezbednosni element. Takođe, poreski obveznik može da koristi potpuno običan ili termalni štampač. Važno je da ima mogućnost da

štampa račun sa QR kodom.

 

KAKO SE PRIJAVITI/FISKALIZOVATI U NOVOM MODELU?

Poreski obveznik je u obavezi da od 1. oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi popuni prijavu svojih

poslovnih jedinica/prodajnih objekata, a nakon toga u svoje poresko sanduče dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju.

Direktno sa portala ePorezi se prijavljuje na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija), gde može da zatraži

izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i poslovni prostor koji je prethodno prijavio. Važno je da obveznik naruči

bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Bezbednosni elementi

u vidu kartice se zatim mogu podići u nadležnoj filijali Poreske uprave, a ako su u vidu fajla onda se šalju u poresko sanduče.

Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, ubacuje ga u uređaj i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom,

čime završava proces efiskalizacije.

TROŠKOVI

Nema ih - država će putem subvencija pokriti obveznicima fiskalizacije sve realne troškove prelaska na novi model.

Poreski obveznici će direktno dobijati novčana sredstva potrebna za prelazak na novi model fiskalizacije.

ŠTA KAD PUKNE INTERNET?

Račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze, što je i zakonska obaveza.

U skladu sa zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju najmanje jedan lokalni procesor 

fiskalnih računa po prodajnom objektu. On će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog

uspostavljanja internet veze.

 

KAKO ZNATI DA JE RAČUN VALIDAN?

U novom modelu fiskalizacije svaki fiskalni račun sadržaće QR kod, putem koga će kupac ili korisnik usluge moći da

proveri da li je račun validan. Takođe, na ovaj način će se automatski kvalifikovati za buduće onlajn nagradne igre.

BEZ DEFISKALIZACIJE STARIH UREĐAJA

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna, već će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja

sa serverom u Poreskoj upravi i stavljanje starih uređaja van funkcije.

ZAŠTO OVAJ MODEL FISKALIZACIJE?

Novi model fiskalizacije će, prema najavama, rezultirati smanjenju operativnih troškova poreskih obveznika,

ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent.

Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, a takođe i za štampanje kontrolnih traka

za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, obavezni godišnji servis fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd.

Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu

za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.

 

Izvor: B92.net

 

Kompletnu ponudu novih fiskalnih kasa možete pogledati ovde